Dobro došli u web trgovinu Prometal!

Slobodno razgledajte, upoznajte se s proizvodima, potražite što vam treba… Ukoliko odlučite kupiti koji proizvod, najvažnije je znati da kupovinu u našoj trgovini obavljate na siguran način, bez ikakvog rizika za vas i bez mogućnosti zlouporabe vaših podataka. Ako bilo gdje zapnete, tu smo. Slobodno nas kontaktirajte na naš mail info@prometal.hr na koji ažurno odgovaramo.

 

OPĆE ODREDBE

Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

U Općim uvjetima sljedeći pojmovi imaju ovo značenje:
PROMETAL znači Prometal d.o.o., sa sjedištem u Seljine brigade 18a, Staro Čiče, 10419 Grad Velika Gorica, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080369246, OIB 43029094844.

PROIZVODI označavaju sve artikle koji su navedeni na web stranicama, a koji su originalni i nekorišteni, sa svim certifikatima i jamstvom. Dolaze u originalnom pakiranju.

WEB STRANICA označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Prometala
KORISNIK znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

REGISTRIRANI KORISNIK znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima, a i neregistriranima, kupnju proizvoda putem web stranica.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. Također, korištenjem svih Internet stranica koje pripadaju domeni www.prometal.hr, smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem web stranica Prometal, tj. Webshopom ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

 

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće
– koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
– unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
– koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
– koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
– unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prometala ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prometalu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Prometal se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

Prometal zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

Prometal neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Prometal zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.
Prometal zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Prometal niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

 

NAPOMENE VEZANE ZA NARUČIVANJE PROIZVODA

Prilikom naručivanja proizvoda klikom na opciju kupi pristajete da ste u potpunosti razumjeli sve što ste naručili i pročitali ste informacije o uvjetima poslovanja te ste u potpunosti suglasni s njima.

Prometal zadržava pravo kontaktirati vas povratno nakon narudžbe, a sve sa svrhom da dobijete što bolji proizvod i u što boljoj izvedbi.

Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda. Jamstveni rok ovisi o garanciji koju je definirao sam proizvođač.

Jamstvo se ne priznaje:
-ukoliko su na proizvodu nastala mehanička ili kemijska oštećenja
-ukoliko su kvarovi na proizvodu rezultat nepravilnog rukovanja
-ukoliko je zahvate na proizvode vršila neovlaštena osoba
-ukoliko stranka ne posjeduje jamstveni list ili račun

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Prometal obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prometala i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Prometala ili njegovih ovlaštenika.
Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
Radi izbjegavanja svake sumnje, Prometal izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

NAPOMENA:
Prometal ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. U svakom slučaju, uvijek nas možete kontaktirati na info@prometal.hr za više informacija i dodatne slike proizvoda.

 

OSTALI UVJETI KORIŠTENJA

Prometal ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:
-uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,
– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Prometala.
Prometal ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.
Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.

 

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Prometal zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.
Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Izjava o konverziji
Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.
Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Ovi uvjeti su objavljeni 15. rujna 2014. na www.prometal.hr.
Za sva dodatna pitanja, komentare i prijedloge, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@prometal.hr.

Ugodnu kupnju želimo!