Oprema za knjižnice u našoj ponudi rezultat je istraživanja performansi, koje teže  poboljšanju kvalitete, uključujući i upotrebu tehnoloških materijala, poput aluminija, te mnogostranost i prilagodljivost opreme u skladu s raznovrsnim funkcijama knjižnjičarskih zbirki, oprema  je koja pokriva sve potrebe knjižnice.

U fazi projektiranja interijera knjižnice, vrši se analiza prostora pri čemu se ocijenjuje protočnost kretanja ljudi i invalidnih osoba zajedno s pomagalima, ergonomija funkcionalne opreme, prostor za konzultacije/listanje/čitanje/učenje i antropometriju različitih uzrasta korisnika, od predškolske djece do odraslih osoba.

Raspoloživost usluga, slobodno pohađanje za sve uzraste, stalni pristup izvorima informacija i podataka, pravo pristupa za najsiromašnije društvene slojeve, međuknjižničarska suradnja (koja se ogleda u multipliciranju kulturnih resursa koji posjetiteljima stoje na raspolaganju), samo su neke od bitnih odlika suvremenog opsluživanja knjižnice.

Građani cijene pozitivne odluke svojih vlasti glede opremanja i rada knjižnica te odgovaraju na način da ih posjećuju s oduševljenjem.

«Otvaranje knjižnica je poput izgradnje javnih hambara: sakupljanje zaliha za hladnu zimu duha koja, unatoč svemu, ipak dolazi».
M. Yourcenar

Osim navedene opreme slobodni smo ponuditi Vam i projektiranje interijera knjižnice.